Ez inprimatu mezu hau, behar-beharrezkoa ez bada. Paper-tona bat ekoizteko, 15 zuhaitz mozten dira, eta 250.000 litro-ur kontsumitzen dira. Ingurumena DENON ardura da.

No imprima este mensaje si no es realmente necesario, Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles, y el consumo de 250,000 litros de agua, El Medio Ambiente es responsabilidad de TODAS las personas.

LEGEZKO OHARRA Mezu honetan dagoen informazioa hartzaileak erabiltzeko bakarrik da. Mezu hau hutsegite baten ondorioz jaso baduzu, mesedez, mezuaren igorleari jakinaraztea eta mezua eta horren kopia guztiak ezabatzea eskatzen dizugu. Eta, orobat, ez erabili mezu honen zatirik, ez eta erakutsi, beste pertsona batzuei banatu, inprimatu edo berridatzi ere. Halaber jakinarazten dizugu zure datuak Itelazpi, SA -ren ardurapeko fítxategi batean tratatuko direla, ezarri­tako harremana mantentzeko eta garatzeko, babes egokia izango dute eta ez zaizkio beste inori lagako. Zure datuak atzitu, zuzendu, aurka egin eta ezeztatu ditzakezu mezu honen helbidean.

AVISO LEGAL La información contenida en este correo es para uso exclusivo de su destinatario/a. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que lo notifique a su remitente y que, además, borre de su sistema el mensaje así como todas sus copias y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje. Asimismo, le informamos de que sus datos serán tratados en un fichero, responsabilidad de Itelazpi S.A., para el mante­nimiento y desarrollo de la relación establecida y gozarán de la protección adecuada y no serán cedidos, pudiendo ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la dirección del presente correo.