Indarrean dagoen Plan Estrategikoak (2021-2024) 6 ardatz estrategiko ditu oinarrian. Ardatz horiek talde interesdunen espektatiba nagusiei erantzutera daude bideratuta, gure egitekoa eta helburuak betetze aldera.

Jarraian daude laburbilduta gure jarduketa-ildo nagusiak.