15 urte baino gehiago daramatzagu gure ingurune naturala zaintzen

Ingurumen-politika

Ingurumen-politikak Itelazpiko zuzendaritzak konpromiso irmoaeta gure instalazioek okupatzen dituzten ingurune naturalen babesean erabateko inplikazioa dituela erakusten du.

ikusi

Ingurumen-adierazpena

Ingurumen-adierazpena EMAS III Erregistroko gako-dokumentua da. Horren bidez, ITELAZPIk ingurumenarekiko eta ingurumena hobetzeko adierazleak handitzen jarraitzearen aldeko konpromisoa erakusten du.

ikusi

Aitorpenak

ITELAZPIk EMAS ES-EU 000078 Europako Erregistroa eskuratu du. Halaber, gure karbono-aztarna erregistratu eta 2018-00-a444 zenbakidun kalkulu- eta murrizketa-ziurtagiria ere lortu dugu.

Aliantzak

IHOBE sozietate publikoak abiarazitako Kontratazio eta erosketa publiko berdearen programara atxikita dago Itelazpi.

Ekintza nagusiak

Produktuak eta zerbitzuak ingurumen-irizpideei jarraikiz eskuratzea

% 5 handitu da IHOBEren erosketa berdearen programaren bitartez

Biodibertsitatea zaintzea

Ondoko lursailak basoberritzea eta sailei jarraipena egitea.

Gune naturalak berreskuratzea

Hesiak, fatxadak eta estalkiak mimetizatzea. Ingurunean integratzea eta bizi-zikloa luzatzea ahalbidetzen duten materialak erabiltzea.

Mantentze-lanei aplikatutako ingurumen-hobekuntza

Gasolio-biltegiak berrikustea eta egokitzea. Dorreak margotzea, berauek babestu eta beren bizi-zikloa luzatzeko.

Zerbitzuak kontratatzea

% 20 handitu da ingurumen-kudeaketa ona egiten duten enpresa hornitzaileen kopurua

#Mendira

Ezagutu ingurumen-arloan dugun sentsibilizazio-programa 

Jakin gehiago